In een eerder bericht hebben wij u geïnformeerd over de indexatie 2023. Inmiddels zijn er drie belangrijke ontwikkelingen te melden:

  1. Het CBS heeft het voorlopige jaarcijfer over 2022 gepubliceerd.
  2. Op 1-1-2023 zijn de landelijke contractstandaarden van kracht geworden.
  3. Er wordt voor wat betreft de pleegzorg een uitzondering gevraagd voor de indexatie.

Hiermee verandert ook per 1-1-2023 de berekening van de indexatie. In de landelijke contractstandaarden is per 1 januari 2023 de volgende clausule opgenomen:

De Gemeente past jaarlijks op t-1 basis een indexering toe op de tarieven. Dit percentage verschilt voor de loonkosten en materiële kosten. De Gemeente verhoogt of verlaagt de tarieven voor 90% op basis van het indexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (“OVA”) voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit en voor 10% op basis van het prijsindexcijfer particuliere consumptie (PPC) van het voorgaande kalenderjaar van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

We kijken dus naar het jaar 2022 en naar de NZA als bron.

Wat is het prijsindexcijfer voor personele kosten? | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl) (OVA)
Wat is het prijsindexcijfer materiële kosten? | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl) (PPC)

Daarmee komt de indexatie voor 2023 uit op 5,00% (inclusief de resterende indexatie over 2022 die Berenschot adviseert in het kostprijsonderzoek)

OVA 2022

90%

bron NZA

4,42%

3,98%

PPC 2022

10%

bron NZA

9,25%

0,93%

Resterend 2022

 

Berenschot KP

 

0,10%

totaal

 

 

 

5,00%

Pleegzorg

Het ministerie van VWS heeft voor de pleegzorg een uitzondering gevraagd m.b.t. de indexatie. Omdat dat verzoek afwijkt van de contractueel vastgelegde indexatie, moet hiervoor een andere route gelopen worden. Colleges van de gemeentes moeten akkoord geven op dat verzoek. Zodra we daar meer over weten plaatsen we een update en passen daar waar nodig de tarieven voor de pleegzorg aan. Voor nu indexeren we voorlopig volgens de landelijke contractstandaarden. Onder het tabblad inkoop & Monitoring vindt u het tarievenblad voor 2023. Hierbij ook de directe link: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2023/02/2023-01-feb.-Tarievenblad-2023-V2-PDF.pdf

Heeft u vragen dan kunt u die sturen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl.