Vanaf verslagjaar 2022 moet de jaarverantwoording van zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg, die een gevolg is van de Awtza. Hierdoor veranderen de eisen aan uw jaarverantwoording ingrijpend. Daarnaast moeten ongeveer 18.000 zorgaanbieders voor het eerst een jaarverantwoording indienen.

Weet u waaraan u straks moet voldoen? En heeft u hiervoor de expertise in huis? Tijdens het webinar ‘Jaarverantwoording 2022 voor zorgaanbieders’ praten de NZa en AAG u helemaal bij over de jaarverantwoording 2022. Zo weet u aan het eind van dit webinar precies waaraan u moet voldoen.

Wanneer?

Wat leert u van dit webinar?

Aan het eind van dit webinar weet u onder meer:

  • welke voorbereidingen u moet treffen;
  • aan welke eisen uw jaarverantwoording moet voldoen en wanneer u deze indient;
  • hoe u uw de financiële jaarverantwoording opstelt;
  • welke andere informatie u bij de financiële jaarverantwoording toevoegt en hoe u deze opstelt;
  • welke vragen u kunt verwachten in DigiMV en tips voor de beantwoording.