Het ministerie van VWS heeft met ingang van 1 januari 2019 de Jeugdautoriteit in leven geroepen ter vervanging van de Transitie Autoriteit Jeugd. Wij merken dat niet alle zorgaanbieders op de hoogte zijn van het bestaan van de Jeugdautoriteit.
De Jeugdautoriteit heeft de taak om problemen met de continuïteit van jeugdhulp te signaleren en helpen oplossen. Dit doet de Jeugdautoriteit door te adviseren in casuïstiek, onderzoek te doen naar het stelsel, kennis te delen en partijen te verbinden.
Heeft uw organisatie problemen die direct gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van uw organisatie, dan adviseren wij u -naast dat u contact met ons opneemt- contact op te nemen met de Jeugdautoriteit om uw situatie te bespreken. De website van de Jeugdautoriteit vindt u door op onderstaande de link te klikken:
Home | Jeugdautoriteit