Beste zorgaanbieder,

Wij krijgen vragen over de indexatie voor 2023.  De in het contract opgenomen voorwaarden voor indexatie beslaan twee componenten. Dat is de OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) en de CPI (consumentenprijsindex). De verhouding voor de berekening van OVA en CPI is 75%- 25%. Voor het complete beeld zetten we hier 2022 en de verwachting voor 2023 op een rijtje. Tarieven worden volgens contract geïndexeerd op basis van de indexcijfers die gelden in het voorafgaande kalenderjaar en onder voorbehoud dat gemeentes ook voldoende middelen hebben om te indexeren.

Voor 2022 zijn de volgende indexaties doorgevoerd:
Berenschot heeft in het kostprijsonderzoek voor 2022 een indexatie berekend van 2,73% Daarna is er eind 2021 nog 1,13% extra geïndexeerd n.a.v. de motie Huijnk/Bikker. Totaal betreft dit een indexatie van 3,89% over het jaar 2022. Daarnaast heeft inschrijving plaatsgevonden op de gepubliceerde tarieven. De tarieven voor 2022 veranderen niet meer.

2023:
Voor 2023 zijn bij het CBS en de NZA uitsluitend nog voorlopige cijfers beschikbaar. De Ova staat op het moment van schrijven van dit nieuwsbericht op 4,47%. Dit is een voorlopig cijfer. Het CPI laat over 2022 een grillig verloop zien; 6,4% in januari, oplopend tot 14,5% in september en weer 9,9% over november. Ter vergelijk: in 2021 was de volledige jaarmutatie volgens het CBS 2,7%. Voor de komende maanden/weken is geen aanname te doen t.a.v. de ontwikkeling van het CPI-percentage en daarmee voor de vaststelling van de indexatie 2023.  

Wij gaan dan ook, om nabetalingen te voorkomen en administratie eenvoudig te houden, de nieuwe tarieven pas bekend maken als het CBS het jaarcijfer over 2022 heeft gepubliceerd (naar verwachting medio januari). Wij volgen daarbij de contractuele afspraken. Wij vragen u dus te wachten met de facturatie voor geleverde zorg vanaf 1-1-2023 totdat de tarieven gepubliceerd zijn en de systemen aangepast.  Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben neem dan contact op met monitoring@inkooputrechtwest.nl.