Beste Zorgaanbieder,

De Contractstandaarden Jeugd zijn met 97,95% van de stemmen vastgesteld door de ALV van de VNG. Samen met een groot aantal gemeenten en zorgaanbieders heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein afgelopen jaar contractstandaarden voor jeugdhulpovereenkomsten ontwikkeld. Met deze contractstandaarden wordt onnodige diversiteit in bepalingen weggenomen waardoor de administratieve lasten enorm kunnen afnemen. Tijdens de ALV van de VNG op 2 december zijn de contractstandaarden met een ruime meerderheid van 97,95 procent van de stemmen vastgesteld. Ook zijn de standaarden verbindend verklaard. Dit betekent dat de toepassing van de contractstandaarden voor leden van de VNG verplicht is.

In de aankondiging (29 juni 2022) van de contractwijzigingen per 1 januari 2023 heeft I&M UW al aangegeven dat de contractstandaarden, na vaststelling, door ons overgenomen en verwerkt zouden worden in de huidige overeenkomst van in de inkoop (jeugd) 2022. Per 1 januari kunt u het nieuwe contract vinden onder het kopje inkoop jeugd en Wmo. Het oude contract blijft vindbaar op de huidige plek maar is niet meer van toepassing in 2023.