De meerkosten regeling zoals die in 2020 en 2021 van kracht was -zie nieuwsbericht 12 april 2021- is ook nog van kracht in 2022.

  • Nieuw is dat zelftesten voor zorgpersoneel onder de meerkostenregeling komen te vallen. Een laagdrempelige beschikbaarheid van zelftesten voor zorgpersoneel draagt eraan bij dat zij zichzelf vaker preventief kunnen testen.
  • De basis voor de compensatie van meerkosten in 2022 blijft net als in 2020 en 2021 de coronamaatregelen van het kabinet en de RIVM-richtlijnen.
  • Extra aandachtspunt is daardoor wel dat meerkosten alleen van toepassing zijn op die periodes dat daadwerkelijk RIVM-richtlijnen of kabinetsmaatregelen van toepassing zijn. Dit was in 2021 ook het geval, maar doordat voor 2022 langere periodes van geen of weinig maatregelen worden verwacht, dient hier extra rekenschap van genomen te worden.
  • Deze uitwerking gaat over het onderdeel meerkosten, niet over continuïteit van financiering of de rechtmatigheid van alternatieve levering en continuïteit van financiering.
  • De meerkosten voor 2022 kunnen ingeleverd worden tot 1 april 2023.

Klik hier voor de handreiking meerkosten regeling 2022 Jeugdwet en Wmo:
https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/08/Handreiking-Meerkostenregeling-2022-Jeugdwet-en-Wmo-versie_DEF2.pdf

Klik hier voor de uitwerking meerkostenregeling 2022 Jeugdwet en Wmo:
uitwerking-meerkosten-jeugdwet-en-wmo-2022.pdf (i-sociaaldomein.nl)

Wellicht ten overvloede: de kostenderving regeling (continuïteit financiering) is niet meer van kracht in 2022 ( deze regeling gold enkel in het jaar 2020).