Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Door deze wet is het niet meer toegestaan om persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld naam, BSN-nummer en adresgegevens naar I&M UW te sturen. Zelfs als de mail beveiligd is verstuurd, mogen wij deze gegevens niet ontvangen. Worden er toch gegevens naar I&M UW gestuurd, dan spreken we van een datalek. Dit heeft als gevolg dat de verzender van de mail het door hem/haar gehanteerde datalekprotocol dient te volgen. Mogelijk dient de verzender melding te maken van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verwijderen deze mails altijd uit onze inbox en de prullenbak.