Netwerk Beter Samen heeft tijdens ‘de dag van de ervaringsdeskundigen’ het verslag ‘Onze wereld staat stil’ gepresenteerd. Netwerk Beter Samen, een stichting van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring in de jeugdzorg, heeft afgelopen voorjaar 2023 een online-vragenlijst uitgezet om te onderzoeken wat ouders van een kind/jongere met suïcidale klachten nodig heeft. De enquête is door 220 ouders ingevuld. De resultaten zijn samengevat in het verslag Onze wereld staat stil, waarin ook tips staan voor hulpverleners, familie en vrienden en werkgevers. Meer informatie kunt u vinden op de website https://netwerkbetersamen.nl.