Bent u gegund voor de medicatiecontrole? Of voert u medicatie controle uit, maar heeft u zich nog niet ingeschreven voor medicatiecontrole? Dan is dit bericht voor u van belang. Wij krijgen vragen over de overgang naar de code van de medicatiecontrole. Hieronder proberen wij de meest gestelde vragen te beantwoorden:  

Per wanneer kan de medicatiecontrole worden ingezet?  

 • Voor gegunde partijen moet de medicatiecontrole bij nieuwe beschikkingen of verlengingen direct worden ingezet.  
 • Voor niet gegunde partijen; als u medicatiecontrole uitvoert onder een andere code en u heeft zich nog niet ingeschreven voor het nieuwe product medicatiecontrole dan kunt u geen facturen meer sturen na maart 2024.  

  Hoe en wanneer worden de beschikkingen omgezet?   

 • Op dit moment worden op verschillende codes medicatiecontrole ingezet. Daar hebben wij niet altijd zicht op, vandaar ook dit nieuwe product. 
 • Wij vragen u de lopende beschikkingen m.b.t. de medicatiecontrole, voor zover die nog niet op de juiste code staan, voor 1-1-2024 om te laten zetten.  
 • Beschikkingen die in 2023 aflopen worden bij een eventuele verlenging al beschikt op de juiste code indien u toegelaten bent 
 • Beschikkingen worden afgegeven voor de duur van één jaar met maximaal 100 minuten volgens het ‘pas toe’ of ‘leg uit’ principe. 
 • Indien na afloop van de beschikking een verlening nodig is kan deze in overleg met het lokale (stads) team en met onderbouwing verlengd worden.   
 • In  maart 2024 zullen er geen facturen meer goedkeurt worden die niet juist beschikt zijn op de code voor medicatiecontrole.       

   Bij wie kan ik terecht met vragen?  

 • Voor vragen over beschikkingen en facturen kunt u contact opnemen met de backoffice van de betreffende gemeente. De contactgegevens vindt u in het werkafsprakenboek, bijlage 10.  
 • Voor inhoudelijke (zorg)vragen kunt u het beste contact opnemen met de lokale(stads)teams. De contactgegevens vindt u in het werkafsprakenboek, bijlage 10. 
 • Voor contractuele vragen kunt het beste contact opnemen met Inkoop & Monitoring Utrecht West middels het sturen van een mail naar: monitoring@inkooputrechtwest.nl.  

  Ik doe medicatiecontrole, maar heb me nog niet ingeschreven?  

 • U moet zich dan zo spoedig mogelijk inschrijven. U doet dat door een inschrijflink op te vragen via instroom@inkooputrechtwest.nl 
 • Lees vooral de productvoorwaarden. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet dan heeft inschrijven geen zin.