Beste Zorgaanbieder,

In de inkoop 2022 heeft u de verplichting om onderaannemers waarmee u samenwerkt, aan te melden bij Inkoop & Monitoring Utrecht West. Wij ervaren dat niet alle zorgaanbieders dat gedaan hebben of dat er onduidelijkheid is wanneer er sprake is van een onderaannemer.

Wanneer is er sprake van een onderaannemer?
Een persoon of organisatie die namens uw organisatie/in opdracht van uw organisatie zorg levert binnen de inkoop 2022 van Inkoop & Monitoring Utrecht West en daarvoor aan u een factuur stuurt. Het gaat daarbij om het uitbesteden van zorgactiviteiten dat u niet zelf verricht of kan verrichten.
Voorbeelden:
– Vervangt u tijdelijk medewerkers door ZZP’ers. Bijvoorbeeld tijdens ziekte of vakantie, dan is er geen sprake van onderaanneming. Deze zelfstandigen hoeft u niet bij ons aan te melden. Zij moeten wel aan de voorwaarden voldoen die wij gesteld hebben t.a.v. personeel en kwaliteit.
– Heeft u een ZZP’er ingehuurd die voor u zorgtaken verricht en die u niet zelf met medewerkers kan uitvoeren, dan is er sprake van onderaanneming en moet u deze persoon aanmelden. Bijvoorbeeleen coöperatie of een specialist die u inhuurt.  
Werkt u samen met een andere organisatie en loopt de facturatie via u als hoofdaannemer, dan is er sprake van onderaanneming en moet u deze organisatie aanmelden.

Heeft u zich ingeschreven voor de inkoop 2022 en heeft u uw onderaannemers nog niet bij ons aangemeld? Dan vragen wij u dat alsnog te doen. In artikel 7 en artikel 9 van de overeenkomsten jeugdhulp en Wmo, die op onze website staat, kunt u meer vinden over deze verplichting. Onder het kopje formulieren vindt u het formulier waarmee u een onderaannemer kunt aanmelden. 

Heeft u nog vragen?  Mail deze dan naar monitoring@inkooputrechtwest.nl