Voor de invulling van het zorglandschap is het Jeugdhulp product Hoog specialistische GGZ toegevoegd aan de producten en opengesteld voor inschrijving. Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp. Het Aanmelddocument Jeugdhulp, het productenboek met bijbehorende productbeschrijving, het bij het product behorende contractaddendum, het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/  

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor HS-GGZ indien u zich ook voor S-GGZ crisis behandeling inschrijft.  
Als u de link naar het inschrijfformulier wilt ontvangen kunt u mailen naar: instroom@inkooputrechtwest.nl 

 
Planning: 
3 mei 2022: publicatie 
10 mei 2022: uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur  
13 mei 2022: nota van inlichtingen 
20 mei 2022: uiterste datum inschrijving 23:59 uur 
27 mei 2022: toelatings- en/of afwijzingsbeslissing 

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl

De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht west: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/ 

Publicatie op tenderned: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260644/details