21-10-2021
Beste zorgaanbieder,

U bent door VECOZO de afgelopen tijd veelvuldig per mail en brief geïnformeerd omtrent de controle die per 1 november 2021 zal plaatsvinden van de IP-adres(sen) waarmee u als zorgaanbieder bij VECOZO aanklopt. Helaas zijn er nog zorgaanbieders die nog geen actie hebben ondernomen om de IP-adres(sen) volledig te registreren.

Indien op 1 november 2021 geen of geen volledige registratie van de IP-adres(sen) heeft plaatsgevonden dan kunt u geen toegang meer krijgen tot de VECOZO-diensten. Declareren met het systeemcertificaat bij de gemeente is dan onder andere niet meer mogelijk. U kunt geen VSP-berichten meer uitwisselen met de gemeente. Zodra u de IP-adres(sen) juist en volledig heeft geregistreerd, kunt u de VECOZO-diensten direct weer bereiken.

U dient zelf actie te ondernemen richting VECOZO, zowel de gemeente als Inkoop en Monitoring Utrecht West zijn hierin geen partij.

Wij verwijzen u via de onderstaande links naar de site van VECOZO, waar uitgelegd wordt wat u moet doen.

www.vecozo.nl/informatiebeveiliging/over-informatiebeveiliging
www.vecozo.nl/controle-ip-adressen