Voor de invulling van het zorglandschap zijn de Jeugdhulp producten: S-GGZ Diagnostiek, S-GGZ Behandeling, Behandeling zonder overnachting, Behandeling met overnachting, Crisis Behandeling, de deelprestaties A t/m H, Crisis verblijf en Gezinshuizen alsook het Wmo product: Wmo Begeleiding Groep weer opengesteld voor inschrijving. U kunt zich tot 30 november a.s. inschrijven voor deze producten.

Opleidingseisen personeel Wmo Begeleiding Groep (licht, midden en zwaar)
De opleidingseisen voor dit product worden bijgesteld als volgt:

Personele inzet
Licht:
● De uitvoering vindt plaats door een professional met een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau 3 MWD, GGZ of een vergelijkbare richting.
● De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoering van het plan ligt bij een minimaal MBO-niveau 4 MWD, GGZ, VVT geschoolde professional.
Midden:
● De uitvoering vindt plaats door een professional met een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau 3 MWD, GGZ of een vergelijkbare richting.
● De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoering van het plan ligt bij een minimaal MBO-niveau 4 MWD, GGZ, VVT geschoolde professional.
Zwaar:
● De uitvoering vindt plaats door een professional met een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau 3 MWD, GGZ of een vergelijkbare richting.
● De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoering van het plan ligt bij een minimaal MBO-niveau 4 MWD, GGZ, VVT geschoolde professional.
● De professional is daarnaast in staat direct in te spelen op veranderingen in de complexe situatie van de cliënt en zijn omgeving; opschalen waar nodig en afschalen waar mogelijk.

De gemeenten behouden zich het recht voor om deze opleidingseisen alsnog bij te stellen.

Indien u zich al voor producten in deze inkoop hebt ingeschreven dan hoeft u niet nogmaals alle documenten aan te leveren en kunt u zich via de volgende link inschrijven: Aanvullende inschrijving.
Indien u zich nog niet voor deze inkoop hebt ingeschreven dan moet u alle bewijsstukken nog uploaden en kunt u zich via de volgende link inschrijven: Volledige inschrijving.

Alle relevante inkoopstukken zijn te vinden op onze website via: Inkoopstukken
Of op Tenderned via: Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 voor de Wmo inkoop. En Inkoop individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 voor de Jeugdhulp inkoop.