Auteur: Inkoop Utrecht West - pagina 8

Samenwerkingsverband Timon-Incluzio in Stichtse Vecht

20-07-2021
Vanaf 1 januari  2022 biedt samenwerkingsverband Timon-Incluzio de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams aan in de gemeente Stichtse Vecht. Dat is de uitkomst van een dialooggerichte aanbesteding door de gemeente Stichtse Vecht.
Zie voor meer informatie het persbericht: https://persberichten.stichtsevecht.nl/persbericht/samenwerkingsverband-timon-incluzio-biedt-jeugdhulp-wmo-begeleiding-en-wijkteams-2/ en de website inclusief FAQ’s van de gemeente Stichtse Vecht https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4596/inkoop-sociaal-domein/. Bij vragen kunt u terecht bij inkoopsociaaldomein@stichtsevecht.nl.

Gedragsverklaring Aanbesteden

09-07-2021
Hierbij treft u een rectificatie in aanvulling op de nota van inlichtingen d.d. 28 juni 2021 met betrekking tot het aanleveren van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA).

Gelet op de lange termijn voor het verkrijgen van de GVA geldt het volgende. Ook het verstrekken van een aanvraag van een GVA bij uw aanmelding is op dit moment voldoende voor het doen van de inschrijving. U dient vervolgens vóór 1 oktober 2021 de daadwerkelijke GVA aan de Regio toe te sturen. Pas na de tijdige ontvangst van de GVA kunt u worden toegelaten tot de overeenkomst.

Inschrijfformulier jeugdhulp en Wmo staat online

01-07-2021
Beste zorgaanbieder,

Vanaf vandaag staat het inschrijfformulier jeugdhulp en Wmo 2022 voor de regio Utrecht West online.

Alle zorgaanbieders die op dit moment een actief contract hebben bij Regio Utrecht West hebben een mail gekregen met de link naar het inschrijfformulier. Als u deze niet heeft ontvangen, of u heeft nog geen contract bij ons kunt u een link naar het formulier ontvangen door een mail te sturen naar inschrijven2022@inkooputrechtwest.nl.

U kunt uiterlijk tot 5 augustus 2021, 23.55 uur het inschrijfformulier -inclusief bijlages correct aanleveren. Na deze datum zal uw inschrijving beoordeeld worden.

We willen u er graag op wijzen dat inschrijven alleen mogelijk is door middel van het online formulier. Dus niet via e-mail, Tenderned of de telefoon.

Hieronder volgt nog belangrijke aanvullende informatie:

Voor het correct invullen van het formulier heeft u de volgende bestanden en informatie nodig:

Het invullen van het formulier duurt ongeveer 35 minuten. U kunt het formulier tussentijds niet opslaan.

Lees voordat u het inschrijfformulier gaat invullen goed alle inkoopstukken door met daarin de spelregels van inschrijving.

Mocht u vragen hebben over het inschrijfformulier, dan kunt u die stellen via Tenderned en/of via het mailadres inschrijven2022@inkooputrechtwest.nl.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Inkoop 2022

Nota van inlichtingen gepubliceerd

30-06-2021
Beste zorgaanbieders,

Afgelopen maandag is de 1e nota van inlichtingen, met alle vragen rondom de nieuwe inkoop 2022 van de regio Utrecht West, gepubliceerd op TenderNed en onze website. Heeft u naar aanleiding van de nota van inlichtingen en de bijlagen nog vragen, dan kunt u nog tot maandag 12 juli, 12:00 uur ’s middags, uw vraag stellen via TenderNed. Naar verwachting zal de 2e nota van inlichtingen op 23 juli gepubliceerd worden op onze website en TenderNed.
Bijlagen
Op TenderNed en onze website hebben we ook een aantal bijlagen aangepast en enkele bijlagen toegevoegd. De aangepast bijlagen zijn: bijlage 5a tarievenblad en bijlage 8 opgave personeel. De oude bijlagen komen hiermee te vervallen. De nieuw toegevoegde bijlagen zijn: bijlage 13a en 13b akkoordverklaring, bijlage 14 holdingverklaring, bijlage 15 PPRC rapportage second opinion, wijzigingsformulier 1e nota van inlichtingen Jeugd en wijzigingformulier 1e nota van inlichtingen Wmo.
Meer informatie kunt u vinden op https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/ en Tenderned jeugdhulp Tenderned Wmo

Aanvullende informatie inkoop 2022

20-05-2021
Beste zorgaanbieder,

Op 18 mei hebben we de inkoop met betrekking tot Wmo en Jeugdhulp nogmaals gepubliceerd, omdat het niet mogelijk bleek te zijn om vragen te stellen. De documenten voor Jeugdhulp zijn gepubliceerd onder TenderNed kenmerk TN 313574, via de link https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228009 en de documenten voor Wmo zijn gepubliceerd onder TenderNed kenmerk TN 313583, via de link https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228013.
Inschrijven kan niet via TenderNed, dit dient u te doen via het digitale inschrijfformulier dat u begin juli kunt vinden op onze website (www.inkooputrechtwest.nl). In het aanmelddocument, dat u kunt vinden op TenderNed, kunt u alvast lezen welke documenten u voor de inschrijving moet verzamelen; in bijlage 2 vindt u een voorbeeld van een inschrijfformulier en in bijlage 3 staat een checklist met de documenten die u aan moet leveren bij de inschrijving. U moet uiterlijk op 5 augustus 2021 het inschrijfformulier -inclusief de daarbij behorende documenten- correct aanleveren.
Vragen over de nieuwe inkoop en de documentatie kunt u uitsluitend stellen via TenderNed. We beantwoorden uw vragen met de nota van inlichtingen.

Inkoopdocumentatie 2022 gepubliceerd

17-05-2021
Op 12 mei jl. zijn de Inkoop individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 e.v. en de Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 e.v. op TenderNed gepubliceerd. Op deze website onder https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022 treft u de stukken aan die u ook op www.tenderned.nl kunt inzien. Uiterlijk op 27 mei a.s. dienen de vragen voor de eerste nota van inlichtingen via www.tenderned.nl te worden gesteld. Voor de verdere planning verwijzen wij u naar de aanmelddocumenten.

Inkoopdocumentatie 2022

15-04-2021
Beste zorgaanbieders,

Het opstellen van inkoopdocumentatie voor de inkoop voor Jeugdhulp en Wmo is afgerond. Op dit moment vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats. De inkoopdocumentatie 2022 wordt naar verwachting eind april/ begin mei gepubliceerd op TenderNed. Zodra de stukken gepubliceerd zijn op TenderNed zullen de gecontracteerde aanbieders hierop per mail geattendeerd worden. Wij adviseren u daarnaast onze website www.inkooputrechtwest.nl goed in te gaten te houden voor nadere informatie. Uiteraard kunt u ons ook bellen via het algemene nummer 0348 – 428950.

Voor informatie over het inkooptraject in Stichtse Vecht kunt u contact opnemen via inkoopsociaaldomein@stichtsevecht.nl, of kijken op de website www.stichtsevecht.nl. Het aanbestedingsdocument Jeugdhulp en Wmo-begeleiding Stichtse Vecht kunt u vinden op Negometrix onder kenmerk 154095 Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

Met vriendelijke groet,

Namens de regio Utrecht West
De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Woerden