Berekening budgetindicaties 2022

23-12-2021

De regio Utrecht West geeft voor 2022 een totale budgetindicatie af per aanbieder voor zowel Jeugd als Wmo. De aanbieder ontvangt per e-mail een brief met een totale budgetindicatie met daarbij de uitgesplitste te verwachte kosten per gemeente. Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden over de berekening van de budgetindicaties: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211227-Berekening-budgetindicatie-1.pdf

Productwijziging EED

20-12-2021
Beste zorgaanbieders,

Met ingang van 01-01-2022 zal een door het NKD opgesteld nieuw protocol (Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0, https://www.nkd.nl/professionals/protocol-dyslexie-diagnose-en-behandeling/) gaan gelden waarbij de naam van het product wijzigt in Ernstige Dyslexie (de enkelvoudigheid vervalt). Om deze reden is zowel de productomschrijving in het productenboek als het werkproces in het werkafsprakenboek aangepast naar het gewijzigde protocol. U kunt de aangepaste documenten vinden op onze site via tab Inkoop 2022. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze aanpassing, dan kunt u contact met ons opnemen via monitoring@inkooputrechtwest.nl.

‘Regio Woerden On Stage’

15-11-2021
Beste zorgaanbieders,

Graag attenderen we je op de ‘Regio Woerden On Stage’ dag op 24 februari 2022. Op deze dag nodigen we graag organisaties uit om VMBO-leerlingen te vertellen wat jouw beroep of een beroep binnen de organisatie inhoudt en hoe een werkdag eruit ziet. Je helpt op deze manier de leerlingen bij hun beroepskeuze en ontmoeten ze collega’s van de toekomst.

VMBO-leerlingen uit Woerden, Montfoort en omgeving kijken ernaar uit om jou en de organisatie te ontmoeten. Meer informatie over de dag en hoe je je als organisatie moet aanmelden kan je lezen in bijgevoegde flyer. https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2021/11/Regio-Woerden-On-Stage2.pdf

Verhuisbericht I&M UW

26-10-2021
Per 1 november gaat de afdeling Inkoop & Monitoring Utrecht West verhuizen. Het oude adres is Waardsedijk 219, 3421 NE Oudewater. Het nieuwe adres is: Gemeente Woerden, Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden.
Het postadres is: Gemeente Woerden, T.a.v. afdeling I&M UW, Postbus 45, 3440 AA Woerden.

Voor vragen kunt u maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen met het secretariaat, tel. 0348-428950 of een mail sturen naar secretariaat@inkooputrechtwest.nl. Heeft u een inhoudelijke vraag, dan kunt u een mail sturen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl.

VECOZO registreer IP-adres(sen)

21-10-2021
Beste zorgaanbieder,

U bent door VECOZO de afgelopen tijd veelvuldig per mail en brief geïnformeerd omtrent de controle die per 1 november 2021 zal plaatsvinden van de IP-adres(sen) waarmee u als zorgaanbieder bij VECOZO aanklopt. Helaas zijn er nog zorgaanbieders die nog geen actie hebben ondernomen om de IP-adres(sen) volledig te registreren.

Indien op 1 november 2021 geen of geen volledige registratie van de IP-adres(sen) heeft plaatsgevonden dan kunt u geen toegang meer krijgen tot de VECOZO-diensten. Declareren met het systeemcertificaat bij de gemeente is dan onder andere niet meer mogelijk. U kunt geen VSP-berichten meer uitwisselen met de gemeente. Zodra u de IP-adres(sen) juist en volledig heeft geregistreerd, kunt u de VECOZO-diensten direct weer bereiken.

U dient zelf actie te ondernemen richting VECOZO, zowel de gemeente als Inkoop en Monitoring Utrecht West zijn hierin geen partij.

Wij verwijzen u via de onderstaande links naar de site van VECOZO, waar uitgelegd wordt wat u moet doen.

www.vecozo.nl/informatiebeveiliging/over-informatiebeveiliging
www.vecozo.nl/controle-ip-adressen

Inschrijving inkoop 2022 opnieuw geopend en wijziging opleidingseisen product Wmo Begeleiding Groep

Voor de invulling van het zorglandschap zijn de Jeugdhulp producten: S-GGZ Diagnostiek, S-GGZ Behandeling, Behandeling zonder overnachting, Behandeling met overnachting, Crisis Behandeling, de deelprestaties A t/m H, Crisis verblijf en Gezinshuizen alsook het Wmo product: Wmo Begeleiding Groep weer opengesteld voor inschrijving. U kunt zich tot 30 november a.s. inschrijven voor deze producten.

Opleidingseisen personeel Wmo Begeleiding Groep (licht, midden en zwaar)
De opleidingseisen voor dit product worden bijgesteld als volgt:

Personele inzet
Licht:
● De uitvoering vindt plaats door een professional met een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau 3 MWD, GGZ of een vergelijkbare richting.
● De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoering van het plan ligt bij een minimaal MBO-niveau 4 MWD, GGZ, VVT geschoolde professional.
Midden:
● De uitvoering vindt plaats door een professional met een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau 3 MWD, GGZ of een vergelijkbare richting.
● De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoering van het plan ligt bij een minimaal MBO-niveau 4 MWD, GGZ, VVT geschoolde professional.
Zwaar:
● De uitvoering vindt plaats door een professional met een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau 3 MWD, GGZ of een vergelijkbare richting.
● De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoering van het plan ligt bij een minimaal MBO-niveau 4 MWD, GGZ, VVT geschoolde professional.
● De professional is daarnaast in staat direct in te spelen op veranderingen in de complexe situatie van de cliënt en zijn omgeving; opschalen waar nodig en afschalen waar mogelijk.

De gemeenten behouden zich het recht voor om deze opleidingseisen alsnog bij te stellen.

Indien u zich al voor producten in deze inkoop hebt ingeschreven dan hoeft u niet nogmaals alle documenten aan te leveren en kunt u zich via de volgende link inschrijven: Aanvullende inschrijving.
Indien u zich nog niet voor deze inkoop hebt ingeschreven dan moet u alle bewijsstukken nog uploaden en kunt u zich via de volgende link inschrijven: Volledige inschrijving.

Alle relevante inkoopstukken zijn te vinden op onze website via: Inkoopstukken
Of op Tenderned via: Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 voor de Wmo inkoop. En Inkoop individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 voor de Jeugdhulp inkoop.

Samenwerkingsverband Timon-Incluzio in Stichtse Vecht

20-07-2021
Vanaf 1 januari  2022 biedt samenwerkingsverband Timon-Incluzio de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams aan in de gemeente Stichtse Vecht. Dat is de uitkomst van een dialooggerichte aanbesteding door de gemeente Stichtse Vecht.
Zie voor meer informatie het persbericht: https://persberichten.stichtsevecht.nl/persbericht/samenwerkingsverband-timon-incluzio-biedt-jeugdhulp-wmo-begeleiding-en-wijkteams-2/ en de website inclusief FAQ’s van de gemeente Stichtse Vecht https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4596/inkoop-sociaal-domein/. Bij vragen kunt u terecht bij inkoopsociaaldomein@stichtsevecht.nl.

Gedragsverklaring Aanbesteden

09-07-2021
Hierbij treft u een rectificatie in aanvulling op de nota van inlichtingen d.d. 28 juni 2021 met betrekking tot het aanleveren van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA).

Gelet op de lange termijn voor het verkrijgen van de GVA geldt het volgende. Ook het verstrekken van een aanvraag van een GVA bij uw aanmelding is op dit moment voldoende voor het doen van de inschrijving. U dient vervolgens vóór 1 oktober 2021 de daadwerkelijke GVA aan de Regio toe te sturen. Pas na de tijdige ontvangst van de GVA kunt u worden toegelaten tot de overeenkomst.